OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednanie tovaru

Objednávku je možné realizovať prioritne cez nákupný košík priamo na www.nugenesisnails.sk alebo emailom na info@nugenesisnails.sk. Je však nutné v oboch prípadoch uviesť minimálne požadované údaje a to presnú špecifikáciu objednávaného tovaru (platí hlavne pre objednávku emailom) a Vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, email, tel. č., ulicu s popisným číslom, PSČ, mesto), prípadne iné dôležité skutočnosti môžete uviesť do poznámky.

Hneď po odoslaní objednávky cez nákupný košík Vám bude doručená jej kópia na Váš email. V prípade nejasností alebo nedostupnosti niektorého z tovarov budete kontaktovaný podľa potreby emailom alebo telefonicky.

Potvrdenú objednávku je možné stornovať do 24hodín a to výlučne emailom na info@nugenesisnails.sk. Je potrebné uviesť meno, priezvisko a pripojiť potvrdenú objednávku.

Po 24.hodinách od potvrdenia objednávky predávajúcim sa objednávka považuje za potvrdenú aj zo strany kupujúceho. V takejto fáze je možné objednávku stornovať len v prípade, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

 

2. Poštovné a balné

Objednaný tovar je doručovaný kuriérskou spoločnosťou SPS Slovak Parcel Service a to na adresu uvedenú v objednávke, prípadne je možný osobný odber v Salóne Deluxe na Novojelčanskej ulici č.1209, v Jelke, po dohodnutí.

Pri doručení objednaného tovaru kuriérskou spoločnosťou SPS predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením zásielky alebo jej stratou zavinenou kuriérskou spoločnosťou SPS.

Ceny poštovného:

- osobný odber 0,00 EUR

- objednavka dobierka nad 150 EUR – ZADARMO

- objednávka dobierka do 150 EUR – 6 EUR

 

3. Platobné podmienky

Kúpnu cenu je možné uhradiť:

- dobierkou kuriérskej spoločnosti SPS

 

4. Dodacia lehota

- tovar na sklade je odosielaný do 24 hodín

V období Vianoc treba počítať z oneskorením, ktoré je spôsobené doručovacími spoločnosťami.

 

5. Dodacie podmienky a nadobudnutie tovaru

Objednaný tovar je dodaný na miesto uvedené v objednávke. Dopravu tovaru na toto miesto zabezpečuje predávajúci a platí kupujúci. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať stav zásielky.

Poškodenú zásielku je potrebné ihneď oznámiť predávajúcemu a taktiež spísať s dopravcom protokol o škode a ten najneskôr do 24hodín zaslať emailom predávajúcemu. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie zásielky až následne po otvorení a prekontrolovaní funkčnosti tovaru, je nutné aby opäť kupujúci kontaktoval dopravcu (SPS) a spísal protokol o škode. Je však nutné tovar ďalej nepoužívať resp. zabezpečiť, aby sa ďalej a vážnejšie nepoškodzoval a zachovať všetky jeho obaly.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia pri osobnom odbere, resp. okamihom odberu dopravnou spoločnosťou. S tovarom preberá kupujúci zároveň vždy aj daňový doklad poprípade záručný list.

Neprebratie dobierky kupujúcim

Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Môžu byť zrušené po telefonickom alebo inom rozhovore pokiaľ ešte neboli odoslané na miesto dodania. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky. Pri neprevzatí tovaru sme nútený vymáhať si poštovné náklady. Pokiaľ zákazník zásielku nepreberie, bude musieť zaplatiť pokutu v hodnote poštovného. Ak túto pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od posledného tretieho upozornenia na zaplatenie pokút na náš účet, bude voči nemu následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky). V prípade zrušenia neprebranej objednávky je zákazník povinný uhradiť pokutu vo výške už nami zaplateného poštovného a balného! V prípade, že si zákazník neprevezme zásielku a nenahradí spôsobenú škodu,  tak súhlasí tiež so zverejnením svojich osobných údajov na stránke dlžníkov, v rozsahu meno, priezvisko, ulica, mesto, emailová adresa.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru

Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku sa zruší.

Kupujúci je povinný vrátit dodací list aj s bločkom ktorý mu bol odoslaný v objednávke.

Predávajúci je povinný:

- prevziať tovar späť,

- vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar. Náklady vrátania nákladov na poštovné , ktoré predávajúci  vynaložil v súvislosti s dopravou hradí kupujúci.

 

7. Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s oznámením nasledovných údajov predávajúcemu:

- meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska spolu s PSČ, emailovú adresu a mobilné resp. telefónne číslo v prípade, že sa jedná o fyzickú osobu,

- obchodné meno, adresu sídla spolu s PSČ, IČO, DIČ, emailovú adresu a mobilné resp. telefónne číslo v prípade, že sa jedná o právnickú osobu.

Kupujúci dáva súhlas predávajúcemu na spracovanie a uschovanie jeho osobných údajov za účelom zabezpečenia činnosti predávajúceho.

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, chrániť získané osobné dáta pred zneužitím. Zároveň prehlasuje, že zverejnené osobné údaje nebude poskytovať tretím osobám.

Kupujúci dáva súhlas predávajúcemu so zasielaním informácií týkajúcich sa aktivít, ponúk, zliav, akcií týkajúcich sa predávaného tovaru aj bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho o tento druh informácií. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať predávajúceho o nezasielanie uvedených informácií, pričom predávajúci sa zaväzuje rešpektovať želanie kupujúceho.

 

8. Všeobecné a záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na oficiálnej stránke internetového obchodu www.nugenesisnails.sk.

Kupujúci zaslaním objednávky tovaru potvrdzuje, že si uvedené obchodné podmienky prečítal a bezvýhradne s nimi súhlasí.

Reklamácie

Uvedený reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar kúpený v internetovom obchode www.nugenesisnails.sk Každé vybavenie reklamácie sa riadi týmto reklamačným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami reklamačného poriadku.

Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Súčasťou zásielky musí byť kópia dodacieho listu zásielky. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu čiastku zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne.

Nezrovnalosti

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nieje v súlade s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou) má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodkladne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcom kúpnej zmluve jej opravou prípadne, ak je tovar vadný tak výmenou, ak je tovar nedostačujúci (toto však záleží na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim). Ak nieje takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy bude nutné výrobok zaslať na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch a následne bude suma za objednaný tovar poukázaná na účet kupujúceho. Toto neplatí, pokial kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 

Upozorňujeme zákazníkov, že záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci spôsobené jej častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať. Ďakujeme za pochopenie.

Postup reklamácie

Pri uplatnení reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup. Zvoľte na našej stránke odkaz „kontakt" a spojte sa s nami telefonicky alebo mailom, kde sa Vám bude venovať obchodník, ktorý určí ďalší postup. 

Dodanie reklamovaného tovaru späť k predávajúcemu

V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne odovzdaný predávajúcemu a je odoslaný poštou do nášho sídla, je kupujúci zodpovedný za prepravu a prípadné škody pri nej spôsobené. K preprave reklamovaného tovaru používajte výhradne originálne obaly. Dbajte na kvalitné a pečlivé zabalenie vrátenej veci. Odporúčame tovar vždy posielať dostatočne poistený. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu, ak nebol s objednávkou dodaný elektronicky e-mailom. 

Vrátenie tovaru späť bez udania dôvodu

Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. Toto právo sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorý tovar prevzali prostredníctvom osobného odberu, bez ohladu na skutočnosť, či si tovar rezervovali prostredníctvom internetového obchodu alebo nie.

V prípade, že sa zákaznik rozhodne vrátiť tovar, musí ho nepoškodený bez známok užívania alebo opotrebovania , v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote. Po prijatí tovaru prodávajúci zákazníkovi vráti späť čiastku zodpovedajúcu cene tovaru vopred dohodnutým spôsobom, prípadne vymení za výrobok iný, pokial je to dohodnuté s kupujúcim. Náklady spojené s dopravou sa nevracajú. V prípade výmeny za iný tovar platí kupujúci poštovné za dodanie tohto tovaru. 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie